Chính sách bảo mật

1. Thu thập thông tin

Tại Phalevinh.com, sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi rất quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu chính sách bảo mật nêu ra các loại thông tin cá nhân đã được thu thập và thu thập bởi Phalevinh.com và cách sử dụng:

Log Files
Giống như nhiều trang web khác, Phalevinh.com sử dụng các tệp nhật ký. Thông tin bên trong các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày / thời gian đóng dấu, các trang dẫn chiếu / xuất cảnh, số lần nhấp chuột để phân tích xu hướng, quản lý trang web, Xung quanh địa điểm và thu thập thông tin nhân khẩu học. Địa chỉ IP và các thông tin khác không liên quan đến bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.

2. DoubleClick DART Cookie

  • Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên phalevinh.com
  • Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép nó phân phối quảng cáo đến người dùng của bạn dựa trên lượt truy cập vào trang web phalevinh.com và các trang web khác trên Internet.
  • Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào quảng cáo của Google và chính sách bảo mật của mạng nội dung tại URL sau đây – http://www.google.com/intl/vi/privacy_ads.html

Máy chủ quảng cáo bên thứ ba hoặc mạng quảng cáo của bạn sử dụng công nghệ cho các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên phalevinh.com gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ khác (chẳng hạn như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons) cũng có thể được sử dụng bởi các mạng quảng cáo của bên thứ ba để đo lường hiệu quả của quảng cáo của họ và / hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy.

phalevinh.com không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này được sử dụng bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba.

Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba này để biết thêm thông tin về thực tiễn của họ cũng như để được hướng dẫn cách chọn không tham gia vào các thực tiễn nhất định. Chính sách bảo mật của phalevinh.com không áp dụng cho và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web khác.

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của bạn. Thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của trình duyệt.